Kompozitni i inovativni materijali

Inovativni materijali:
U našoj ponudi imamo široki asortiman kompozitnih "sendvič" materijala.

Prednost kompozitnih materijala su višestruke:

  • Uzorak plastike, drveta, aluminija, kroma ili ostalih plemenitih materijala bez skupe cijene tih materijala
  • Mala težina
  • Velika podatnost na obradu, savijanje, bušenje i brušenje
  • Velika otpornost na oštećenja prema specifičnoj masi
  • Velika otpornost na meterološke uvjete

Kompozitni materijali su idealni za izradu reklamnih natpisa, reklama ili tablica bez skupe cijene metala ili drugih standardnih materijala.

Moguće je izraditi druge predmete iz kompozitnih materijala kao što su razne plohe ili kontrolne i instrument ploče.

Nudimo i reklamne natpise i ostalu galanteriju u standardnim materijalima kao što su plexiglass ili lim. Svu obradu materijala radimo u našoj vlastitoj radioni