Pečati i štambilji likvidirano


Poštovani partneri,

Kako bi Vam olakšali izbor pečata tj. štambilja datumara s oznakom likvidirano, koji je obavezan u likvidaturama tvrtki od 01.01.2016. po novom zakonu o računovodstvu, za Vas smo pripremili mali presjek TRODAT datumara sa tekstom.

Za savjet o tekstu koji bi trebao biti na samom otisku savjetovali smo se sa knjigovodstveno - revizorskim servisom.

Napomena: Jednostavna grafička priprema uračunata je u cijenu.

Po dogovoru pečate vam možemo poslati i poštom